SPOTKANIA NETWORKINGOWE

« wstecz

Jak wygrać walkę o talenty? - Śniadanie networkingowe Klubu HR

Po Wrocławiu nadszedł czas na Poznań. To właśnie w stolicy Wielkopolski, 14 marca, odbyło się kolejne spotkanie Klubu HR. Tym razem poświęcone było jednemu z kluczowych wyzwań przed jakimi stoją działy personalne, czyli pozyskiwaniu i zarządzaniu utalentowanymi pracownikami.

Statystyki w tym względzie są bezlitosne. Ponad 50% pracodawców deklaruje, że ma problemy rekrutacyjne, co z kolei negatywnie odbija się na realizacji przyjętej przez nich strategii i dalszym rozwoju organizacji. Jak wynika z najnowszego raportu Work Service „Barometr Rynku Pracy VIII”, aż 1/3 firm borykających się z brakami kadrowymi właśnie z tego powodu nie jest w stanie zawierać nowych kontraktów z klientami. Z kolei 1 na 8 przedsiębiorstw, ze względu na niedobory personalne, musi rezygnować z inwestycji lub je ograniczać.

W tej sytuacji jeszcze trudniejszym zadaniem jest pozyskanie pracowników, którzy swoimi zdolnościami i postawą przyczynią się do zwiększenia efektywności organizacyjnej. Potwierdzają to badania, m.in. Deloitte, które jasno wskazują, że 62% organizacji nie posiada strategii pozyskiwania do pracy ponadprzeciętnych ludzi.

Czym jednak jest talent? Jakie cechy powinien posiadać pracownik określany mianem utalentowanego? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każda branża, firma, dział wymagają innego zestawu cech niezbędnych do realizacji (lub przekraczania) wyznaczonych celów. Szukając więc wskaźników wybitności, przedsiębiorstwa powinny kierować się efektywnością organizacyjną, pamiętając, że wybitność nie zawsze jest jednoznaczna z użytecznością.

Podczas marcowego spotkania Andrzej Jacaszek, wydawca „Harvard Business Review Polska” i wiceprezes ICAN Institute, przedstawił zmiany, jakie w ostatnich latach dokonały się na rynku pracy, a także wskazał ciekawe przykłady firm, które doskonale odnalazły się w tym porewolucyjnym świecie. Uczestnicy mieli okazję zdiagnozować „wąskie gardła” w funkcjonowaniu poszczególnych działów w swoich organizacjach, a także dowiedzieli się, jak powinien przebiegać proces pozyskiwania pracowników. Nowoczesny paradygmat rekrutacji zakłada bowiem wykorzystanie marketingowo-sprzedażowego podejścia.

Drugą część spotkania zdominowała debata ekspercka „Walka o kandydatów czy walka na kreatywność?”. Poprowadził ją Andrzej Jacaszek, a jego rozmówcami byli: Ewa Przybylska, dyrektor Progres Permanent Recruitment z Grupy Progres, Jacek Kwieciński, dyrektor personalny i członek zarządu w Pratt&Whitney Kalisz oraz Tatiana Szostok, dyrektor działu ALTA HR i partner zarządzający Cubiks Ltd. Eksperci HR z różnych branż dyskutowali na temat różnorodności i skuteczności nieszablonowych metod przyciągania talentów w zupełnie nowych realiach konkurencyjnych.

Żywiołowa debata zakończyła pierwsze tegoroczne spotkanie Klubu HR. Kolejne odbędzie się już w czerwcu, tym razem w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy!