SPOTKANIA NETWORKINGOWE

« wstecz

Relacja - Spotkanie Klubu HR we Wrocławiu

Musimy zadbać o zaangażowanie pracowników
Podsumowanie piątego śniadania biznesowego Klubu HR

Zdaniem Jacka Welcha sekretem zwycięskich organizacji nie są pracownicy, lecz ich entuzjazm, który zwiększa efektywność i skuteczność działań. O tym, jak budować zaangażowanie zespołów, rozmawiali uczestnicy grudniowego śniadania Klubu HR w Warszawie. Do jakich doszli wniosków?

Działy personalne stoją dzisiaj nie tylko przed wyzwaniem pozyskiwania i utrzymywania utalentowanych ludzi. Równie ważne okazuje się ciągłe podsycanie pasji wśród pracowników, która proporcjonalnie przekłada się na ich efektywność i zaangażowanie w realizację celów strategicznych. Piąte śniadanie Klubu HR odbyło się 7 grudnia 2017 r. w Warszawie i dotyczyło sposobów na tworzenie zmotywowanych i oddanych pracy zespołów.

Choć zadanie to nie jest proste, pozwala przedstawicielom HR zjednać sobie zarząd. Skuteczne stymulowanie wydajności pracowników zwiększa bowiem efektywność całej organizacji, a to stanowi źródło dodatkowych zysków. Jakie inicjatywy warto podejmować, by oddziaływać pozytywnie na zaangażowanie zespołów? Jak sprawić, by ich członkowie dawali z siebie więcej w pracy? Co jest kluczem do ich maksymalnej efektywności?

Śniadanie rozpoczęła prelekcja „Postaw na rozwój: jak wyzwalać ukryty potencjał pracowników, zwiększając ich efektywność?”, którą przedstawiła dr Urszula Wiśniewska – dyrektor rozwoju biznesu w ICAN Institute. Omówiła ona najnowsze trendy w rozwoju pracowników, a także poruszyła temat dbania o doświadczenie pracownika w miejscu pracy.

Zagadnienie to pogłębiła Katarzyna Frankowska z grupy Module Plan, która zaktywizowała uczestników warsztatami z budowania oferty wartości dla pracowników. Goście pracowali nad stworzeniem ciekawych propozycji dla zatrudnionych osób w zakresie promowania zdrowia fizycznego, psychicznego, a także dzielenia się wiedzą. Inicjatywy dotyczące tych trzech dziedzin stymulują zaangażowanie pracowników.

Po krótkiej przerwie połączonej z networkingiem dr Urszula Wiśniewska poprowadziła debatę pt. „Jak budować potrzebę HR business partneringu w organizacji?”. Udział w niej wzięli Andrzej Jacaszek – wydawca HBRP oraz ekspertki Klubu HR:

Rozmowa była bardzo dynamiczna, a jej uczestnicy skupiali się na największych wyzwaniach HR w zakresie budowania strategicznej roli tych działów w firmach. Andrzej Jacaszek zwrócił uwagę rozmówczyń na dwie współczesne dźwignie sukcesu, czyli cyfryzację oraz ludzi – podstawowy kapitał firm. Tradycyjne sposoby zarządzania zasobami ludzkimi straciły na aktualności i istnieje potrzeba wypracowania nowych dobrych praktyk w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście różnorodności pokoleniowej.

Marta Wiechowska zauważyła, że działy personalne są kluczowym ogniwem firmy:

HR spaja ludzi i zarząd, dlatego powinien szukać jak najwięcej okazji do kontaktu z biznesem.

Zdaniem Anny Gregorczyk, aby tak się stało, działy personalne muszą szybciej się uczyć:

HR powinien wychować pokolenie menedżerów, które przekazuje feedback w czasie rzeczywistym, rozmawiając o przyszłości, a nie przeszłości. Przede wszystkim jednak HR musi sam szybciej się uczyć, by pełnić funkcję centrum kompetencji i szukać Świętego Grala, którym jest zrozumienie instrukcji obsługi człowieka.

Ewa Przybylska również zauważyła rolę HR-u w budowaniu otwartości ludzi na feedback, przy czym zwróciła uwagę na konieczność kultywowania uważności wobec pracowników:

Skończył się czas sztuczek sprzedażowych czy HR-owych. Wchodzimy w erę serca, która wymaga autentycznego kontaktu z drugim człowiekiem.

Podczas debaty poruszono również kwestię zarządzania talentami w organizacji. Katarzyna Głowacka-Stewart przekonywała:

Działy personalne często nie wiedzą, jakich pracowników będą potrzebować ich firmy za kilka lat i jak w związku z tym przesuwać talenty w organizacji. HR wcale nie musi ich odkrywać, ale powinien wiedzieć, jaka jest ich charakterystyka dostosowana do potrzeb wewnętrznych, a następnie wspierać menedżerów w wyzwalaniu potencjału takich osób.

Marzena Budziszewska-Pettyn podjęła inny ważny temat związany z kulturą organizacyjną, podsumowując:

Kultura zjada strategię na śniadanie. Jeśli będziemy mieli ambitne plany, ale nie będą one spójne z naszą kulturą, nic nie wskóramy. Na działach HR spoczywa obowiązek dostarczania prezesom wniosków i rekomendacji dotyczących planowanych działań.

Uczestnicy debaty uznali, że działy personalne muszą stać się centrum kompetencji, by inspirować i podążać za zmianami. Zgodzili się, że jednym z największych wyzwań HR-owych staje się zarządzanie karierami milenialsów i pracowników po 60 roku życia. Debata uwieńczyła tegoroczny cykl spotkań Klubu HR. Następne śniadanie planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Zobacz zdjęcia ze spotkania

Relacja ze śniadania