SPOTKANIA NETWORKINGOWE
Relacja - Śniadanie networkingowe Klubu HR

Motywacja pracowników a wizerunek firmy
Podsumowanie trzeciego śniadania biznesowego Klubu HR

Budowanie zaangażowania pracowników to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed wszystkimi dziś organizacjami. Zadanie to wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe. Według Instytutu Gallupa raptem 30% pracowników aktywnie angażuje się w wykonywanie swoich obowiązków. Pozostali, choć wypełniają powierzone im zadania, robią to niechętnie lub, co gorsza, głośno wyrażają swoje niezadowolenie, co w konsekwencji wpływa demotywująco również na innych. Czy odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą sami pracownicy czy ich przełożeni? A może problem leży po stronie firmy, której kultura organizacyjna nie opiera się na określonych wartościach? To, w jaki sposób budować zaangażowanie wśród pracowników było tematem przewodnim ostatniego śniadania biznesowego Klubu HR, które tym razem odbyło się w Krakowie.

20 września przedstawiciele działów personalnych wraz z zaproszonymi ekspertami szukali rozwiązań dla problemu, który dotyczy większości firm. Spotkanie poprowadził ekspert ICAN Institute Adam Bernacki. Podkreślając jak duży związek istnieje między zaangażowaniem zespołów a realizacją celów biznesowych, zaprezentował on w jaki sposób można wpływać na motywację pracowników. Podczas dyskusji nad sytuacjami, które wpływają demotywująco na podwładnych, podkreślona została przede wszystkim rola przełożonych i całej organizacji w budowie określonego systemu wartości, niezależnie czy problem ten dotyczy małej firmy właścicielskiej, start-upu czy korporacji zatrudniającej setki ludzi. Jak więc zadbać o wysoki i trwały poziom motywacji pracowników? Propozycji i technik budowania zaangażowania jest wiele, jednak jednymi z najistotniejszych czynników decydujących o nim są: nadanie sensu pracy, budowanie dobrych relacji, praca zespołowa, dostęp do narzędzi umożliwiających wykonywanie obowiązków, uwzględnianie predyspozycji i talentów, możliwość rozwoju i realizacji własnych pasji, a także poczucie przynależności.

Z kolei podczas drugiego wystąpienia Ewa Przybylska dyrektor Progres Permanent Recruitmen skupiła się na analizie pokoleń dostępnych obecnie na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem milenialsów. Ci ostatni w niedalekiej przyszłości będą stanowić najliczniejszą grupę pracowników, dlatego całe organizacje (a nie tylko działy HR) powinny zrozumieć sposób ich funkcjonowania, traktowania życia i wykonywanej pracy. Stąd też konieczność zmiany dotychczasowego podejścia do pracownika, budowania jego zaangażowania oraz poczucia przynależności do organizacji. Poważnym wyzwaniem jest również pogodzenie ich stylu pracy z funkcjonowaniem zawodowym osób należących do starszych pokoleń – X czy baby boomers.

W trzeciej części spotkania wystąpił Zbigniew Filisiak, prezes Module Plan z tematem wykorzystania zaangażowania pracowników w celu budowania wizerunku firmy. W tym kontekście bardzo ważną rolę odgrywają wspomniani wcześniej milenialsi. To właśnie oni są najlepszymi z możliwych reprezentantów firmy – atrakcyjność marki i możliwość identyfikacji z nią są dla nich niejednokrotnie ważniejsze niż samo wynagrodzenie. Ich zadowolenie z pracy począwszy od miejsca pracy, atmosfery w niej panującej, poprzez odchodzenie od korporacyjnych standardów i możliwość elastycznego czasu pracy po czerpanie autentycznej przyjemności z tego, co się robi może być najlepszą rekomendacją dla organizacji – tak pod względem miejsca pracy jako takiego, jak i samej marki.

Podsumowaniem spotkania może być stwierdzenie, że autentyczne zaangażowanie jest bowiem paliwem, które napędza sukces każdej organizacji. Dzięki niemu nie tylko może ona prawidłowo funkcjonować, ale przede wszystkim ma szansę rozwijać się, a tym samym zdobywać przewagę nad konkurencją.

Zobacz zdjęcia ze spotkania

Relacja ze śniadania