SPOTKANIA NETWORKINGOWE

« wstecz

Relacja - Śniadanie networkingowe Klubu HR

Klub HR oficjalnie wystartował!

Jak przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników? To jedno z fundamentalnych pytań, jakie zadają sobie liderzy działów HR w każdej firmie, stało się tematem przewodnim pierwszego spotkania Klubu HR. Wydarzenie, zorganizowane w formie śniadania biznesowego, odbyło się 14 marca w hotelu Marriott w Warszawie. Poprowadziła je Maria Mycielska-Toth, Human Capital Management Practice Leader ICAN Institute, będąca opiekunem merytorycznym programu. Stawiając na praktyczny wymiar spotkań, już na wstępie, uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z zadaniem. Służyło ono nie tylko bliższemu poznaniu się z innymi osobami, ale również znalezieniu wspólnych wartości pomiędzy firmami, które oni reprezentują. Ćwiczenie to było punktem wyjścia do zasadniczej części spotkania dotyczącej jednego z ważniejszych zadań HR, czyli pozyskiwania, a następnie utrzymania najlepszych pracowników. Jak tego dokonać?

W gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej kluczem gwarantującym sukces jest stworzenie kultury organizacyjnej zdolnej do adaptacji. Działy HR nie są jednak w stanie tego dokonać, o ile nie ma akceptacji na to ze strony liderów organizacji. Jak przekonać ich, że dzięki kulturze, czyli wartościom wpisanym w DNA firmy, można budować zaangażowanie pracowników? Czy kształtowanie jej wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi? Kto w firmie powinien pełnić rolę strażnika tych wypracowanych zasad? Czy odpowiedzialni są za to jedynie menedżerowie ds. HR? Poszukiwanie odpowiedzi na te i inne pytania zaktywizowały uczestników, którzy bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i opiniami, a także wymieniali się własnymi doświadczeniami zawodowymi. Odpowiednia przestrzeń do networkingu pozwoliła na kontynuację dyskusji podczas przerwy.

Druga część spotkania poświęcona została analizie studium przypadku. Zaprezentowany przykład firmy MasterCard miał pokazać, jak zmiana kultury organizacyjnej może przełożyć się na wyniki biznesowe organizacji. Dzięki dyskusji, która wywiązała się z kolejnego zadania, uczestnicy mieli również możliwość przekonać się o kosztach, jakie firmy ponoszą, gdy posiadają niewłaściwą kulturę organizacyjną.

Kolejne spotkanie Klubu HR zaplanowane jest na 9 czerwca. W wydarzeniu uczestniczyć będzie gość specjalny – John van Etten, ekspert ds. rozwoju kultury organizacyjnej. Serdecznie zapraszamy!

Relacja ze śniadania Klubu HR dostępna jest również na stronach partnerów Klubu: http://organizacjahoryzontalna.pl/budowanie-kultury-firmy-to-proces/


Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze śniadania