SPOTKANIA NETWORKINGOWE

« wstecz

Relacja - Śniadanie networkingowe Klubu HR

Kultura organizacyjna to klucz do sukcesu firmy.
Za nami drugie śniadanie Klubu HR

Jak budować przewagę firmy dzięki wyróżniającej kulturze organizacyjnej? Jak ją diagnozować, aby zmiany przynosiły faktyczną poprawę? Między innymi na te pytania odpowiedzi poszukiwali uczestnicy drugiego śniadania Klubu HR. Spotkanie networkingowe odbyło się 9 czerwca 2017 roku w hotelu Sheraton w Warszawie.

Śniadanie Klubu HR rozpoczęło się zadaniem dla uczestników, którzy mieli zastanowić się nad ofertą wartości swoich firm kierowaną do potencjalnych pracowników. Sprzyjało to wymianie poglądów między gośćmi wydarzenia na temat kluczowych elementów przyciągających ludzi do ich organizacji. Wśród nich wymieniono m.in. możliwości rozwoju, pakiet socjalny i benefity, kulturę organizacyjną. Krótka dyskusja na temat tych czynników była wstępem do prelekcji gościa specjalnego wydarzenia.

Drugie spotkanie networkingowe Klubu HR uświetniła bowiem obecność zagranicznego prelegenta: Johna van Ettena z Human Synergistics International, wiodącej na świecie firmy badawczej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi i strategii, które pomagają firmom podnieść jakość zarządzania i przywództwa. Pokazał on uczestnikom, w jaki sposób wykorzystywać narzędzia takie jak Organization Culture Inventory do mierzenia kultury organizacyjnej. Przedstawił również różne typy zachowań pracowników i wyjaśnił, jak wpływają na funkcjonowanie zespołów i całej firmy. Gość specjalny podkreślał, że diagnoza kultury firmy to obligatoryjny punkt wyjścia do wszelkich działań mających ją zmieniać. Podzielił się też spostrzeżeniem, że w większości przypadków wyniki diagnoz zaskakują i kształtują się zupełnie inaczej niż nasze wyobrażenia o nich.

Co przyciąga pracowników do naszej firmy? Jak stworzyć wyróżniającą kulturę organizacyjną? Jak ją mierzyć? Poszukiwanie odpowiedzi na te i inne pytania aktywizowało uczestników, którzy bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i opiniami, a także wymieniali własnymi doświadczeniami zawodowymi. Odpowiednia przestrzeń do networkingu pozwoliła na kontynuację dyskusji podczas przerwy.

Wpływowi kultury organizacyjnej na proces onboardingu i rekrutacji poświęcona była kolejna część spotkania, którą poprowadziła Monika Grabowska, przedstawicielka firmy Macrologic – partnera Klubu HR. Przedstawiła ona wyniki badań dotyczących procesów HR w polskich firmach, a także rekomendacje dotyczące wdrażania nowych pracowników w obowiązki, polecając przy tym e-szkolenia. Aby pracownik miał świadomość swojej roli w organizacji, już na początku jego drogi trzeba go szczegółowo poinformować o strukturze organizacyjnej, najważniejszych dokumentach oraz procesach. Takie podejście do wdrażania pracowników służy ich asymilacji z firmą, a długofalowo jest również skorelowane z realizacją celów strategicznych.

O kosztach kultury strachu uczestnikom śniadania opowiedział Adam Bernacki, ekspert ICAN Institute. Wyjaśnił, jak taka kultura powstaje i jak można ją przerwać, by nie wywierała destrukcyjnego wpływu na zespół. Ta część spotkania była bardzo interaktywna, skłaniała uczestników do rozmów i wymiany poglądów na temat niszczycielskich zachowań pracowników, które negatywnie odbijają się na całej organizacji.

Gdy coraz łatwiej kopiować produkty i usługi konkurencji, to kultura organizacyjna staje się największą przewagą konkurencyjną firm. Chociaż na pozór jej nie widać, wielu uczestników śniadania Klubu HR było zgodnych w kwestii jej kluczowego wpływu na wyniki firmy.

Kolejne spotkanie Klubu HR zaplanowane jest na wrzesień. Wkrótce przekażemy więcej informacji na jego temat. Serdecznie zapraszamy!

Zobacz zdjęcia ze spotkania

Relacja ze śniadania