Praktyczne wskazówki

HR POD LUPĄ
Komentarze ekspertów Klubu HR

W czasach szybko zachodzących zmian na rynku i konieczności ciągłego dostosowywania się do nowych realiów biznesowych najważniejszą wartość dla firmy stanowią ludzie.

??

LOJALNOŚĆ W ERZE NOMADÓW
Jak motywować i utrzymywać najlepszych pracowników?

Stary pakt o lojalności pomiędzy pracodawcami a pracownikami należy do przeszłości. Przyszłość natomiast wygrają tylko te firmy, które szybko zaadaptują się do nowych warunków konkurowania o największe talenty i nauczą się zatrzymywać je w firmie.

LOJALNOŚĆ W ERZE NOMADÓW. Jak motywować i utrzymywać najlepszych pracowników?

KOCHA, LUBI, NIE SZANUJE
Dlaczego działy HR wzbudzają skrajne emocje?

Dlaczego zamiast gasić pożary w firmie, powinieneś wypracować sobie strategiczną wizję? Logika podpowiada: to nie firmy wytwarzają wartość, lecz ludzie, dlatego zarządzanie zasobami ludzkimi powinno być priorytetem w wygrywających organizacjach. A liderzy stojący na ich czele powinni być blisko liderów HR i traktować ich jak biznesowych partnerów.

KOCHA, LUBI, NIE SZANUJE. Dlaczego działy HR wzbudzają skrajne emocje?